Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


L.p.


Oferent


Nazwa zadania


Priorytet z programu współpracy


Omyłki pisarskie
(str. oferty)


Omyłki rachunkowe
(str. oferty)


Uwagi

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Folkloru „FURMANI” w Miłkowicach

Zakup materiałów na stroje dla grup dziecięcych SPiSF „FURMANI”

c

Str. 1 – nie wybrano rodzaju oferty w nagłówku formularza

Str. 1 – należ wpisać poprawnie rodzaj zadania zgodnie z ogłoszeniem konkursowym

Str. 21 – nie zakreślono właściwych oświadczeń

Str. 7 – brak kwot w wierszu „Ogółem” w tabeli kalkulacji kosztów

Str. 8 – źle obliczony procentowy „udział innych środków w stosunku do otrzymanej dotacji” w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”

Nie uwzględniono w kalkulacji kosztów prac społecznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu tych prac w treści oferty na str. 9, pkt 11 oferty)

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

„W krainie ginących zawodów”

a

brak

Brak kalkulacji kosztu prac społecznych

Nie uwzględniono w kalkulacji kosztów prac społecznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu tych prac w treści oferty na str. 11, pkt 11 oferty)

Termin składania ofert z poprawkami mija 31 stycznia 2018r. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym
w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro Obsługi Interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76 72 43 418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro