Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa


L.p.


Oferent


Nazwa zadania


Priorytet z programu współpracy


Omyłki pisarskie
(str. oferty)


Omyłki rachunkowe|
(str. oferty)


Uwagi

1.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie

„Moje, twoje, nasze miejsce na świecie – rok 2018”

a

Str. 16 – wykreślić treść z wiersza tabeli pkt III kosztorysu pt. „Planowane koszty poszczególnych oferentów ogółem” (te rubryki dotyczą tylko oferty wspólnej)

Str. 21 – nie zakreślono właściwych oświadczeń

Str. 14 – w kategorii kosztów merytorycznych, nr poz. 11 tabeli „Przewidywana kalkulacja kosztów na rok 2018” brak jednostki miary

Brak strony 17

2.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

„Od ziarenka do bochenka” – Polnym szlakiem do wypieku chleba

a

brak

Brak kalkulacji kosztu prac społecznych

Nie uwzględniono w kalkulacji kosztów prac społecznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu tych prac w treści oferty na str. 9, pkt 11 oferty)

Termin składania ofert z poprawkami mija 31 stycznia 2018r. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym
w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro