Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej


L.p.


Oferent


Nazwa zadania


Priorytet z programu współpracy


Omyłki pisarskie|
(str. oferty)


Omyłki rachunkowe
(str. oferty)


Uwagi

1.

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

XIX Wielka Biesiada

b

Str 4 – brak zgodności daty w pkt 5 „Przygotowanie miejsca imprezy” w Opisie poszczególnych działań [...]” i „Harmonogramie na rok 2018”

Str. 5 - W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji I „Koszty merytoryczne”:

- w poz. 2,5 i 6 przyporządkować działania wg harmonogramu

Str. 5 - W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji I „Koszty merytoryczne”:

- błędy rachunkowe w poz. 2, 4 i 6

- błędnie określone rodzaje miary w poz. 2,4 i 6

Str. 6 – błędna suma „Ogółem” w kolumnach „z wnioskowanej dotacji” oraz „z innych środków finansowych” (w związku z tym błędnie obliczone procenty na str. 7)

Str. 2 – brak podstawy prawnej dotyczącej reprezentacji oferenta

----------------------------

Wysokość wkładu osobowego przekracza 10% wkładu własnego (wkład finansowy i osobowy liczony łącznie)

2.

Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie

Oddział Regionalny w Jeleniej Górze

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Anna” Legnickie Pole, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

c

Str. 21 – nie zakreślono właściwych oświadczeń

brak

Str. 9 – w ogłoszeniu konkursowym nie przewidziano wkładu rzeczowego w związku z tym w pkt 13 należy usunąć treść i wpisać „nie dotyczy”

3.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. J.P. II w Legnicy

Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne – Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Jana Pawła II w Legnicy

a,d

Str. 6 - W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji I „Koszty merytoryczne”

błędnie określony rodzaj miary w poz. 10. Materiały dydaktyczne

Str 7 - W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji II „Koszty obsługi zadania [...]” błędnie określony rodzaj miary w poz. 1. Księgowa – działanie oraz 2. Dyrektor -działanie

brak

 

4.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

„Ceramika nie ma ograniczeń – Warsztaty ceramiczne dla osób z niepełnosprawnościami”

c

brak

Str. 8 - źle obliczony procentowy „udział innych środków w stosunku do otrzymanej dotacji” w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego”

Brak kalkulacji kosztu prac społecznych

Nie uwzględniono w kalkulacji kosztów prac społecznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu tych prac w treści oferty na str. 9, pkt 11 oferty)

 Termin składania ofert z poprawkami mija 31 stycznia 2018r. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym
w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-418, osoba do kontaktu - Katarzyna Cedro