Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Wykaz ofert z zakresu promocji i ochrony zdrowia

 


L.p.


Oferent


Nazwa zadania


Priorytet z programu współpracy


Omyłki pisarskie
(str. oferty)


Omyłki rachunkowe
(str. oferty)


Uwagi

1.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W stronę słońca

Zioła i ich lecznicze działanie na człowieka

a

brak

W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji I „Koszty merytoryczne” w kolumnie nr 2 „Wyżywienie” suma wnioskowanej kwoty i kwoty z innych źródeł nie daje kosztu całkowitego, a tym samym należy poprawić pozycję „Razem” oraz pozycję „Ogółem”

 

2.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Jana Pawła II

Edukacja i profilaktyka zdrowotna prowadzona w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Jana Pawła II w Legnicy

a

brak

W tabeli „Kalkulacja przewidzianych kosztów w roku 2018” w pozycji I „Koszty merytoryczne” w kolumnie nr 5 „Warsztaty i wykłady-działanie” suma całkowita nie jest równa pomnożonej liczbie jednostek przez koszt jednostkowy, a co za tym idzie koszty w pozycji „Razem” oraz „Ogólne” się nie zgadzają, jak również należy przeliczyć na nowo poszczególne wartości %.

 

Termin składania ofert z poprawkami mija 31 stycznia 2018r. o godz. 15.30. Decyduje data złożenia w Starostwie Powiatowym
w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, Biuro obsługi interesantów, parter budynku.

Tel. kontaktowy w sprawie poprawek: 76/72-43-567, osoba do kontaktu - Paweł Żabicki