Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku

W dniu 7 lutego 2018 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2018 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 143/535/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania 

Wnioskowana

 kwota w zł

Przyznana kwota dotacji w zł

1

 

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Legnicy

 

Powiatowe Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi

5.000,00

4.500,00

2

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

 

XV turniej w kręgle mieszkańców domów pomocy społecznej

 

2.000,00

2.000,00

 

3

 

Klub Sportowy Feniks Legnica

„II Biegowe 4 Pory Roku – Cykl Grand Prix”

3.100,00

2.000,00

 

4

 

 

Stowarzyszenie „Kolejarz” w Siedliskach

 

IV edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

3.280,00

2.500,00

 Z uwagi na nie spełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji nie dopuszczenie  do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie.