Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

W dniu 7 lutego 2018 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 143/536/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, na mocy której udzielono dotacji celowej następującemu podmiotowi:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania 

Wnioskowana

 kwota w zł

Przyznana kwota dotacji w zł

1

 

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym               „W Stronę Słońca” w Chojnowie

 

„Od ziarenka do bochenka” – Polnym szlakiem do wypieku chleba

1.200,00

1.200,00

 Z uwagi na nie spełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji nie dopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej - Koło Parafialne przy Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.