Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2018 roku

W dniu 7 lutego 2018 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2018 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 143/537/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na mocy której udzielono dotacji celowej następującemu podmiotowi:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania 


Wnioskowana

 kwota w zł

Przyznana kwota dotacji w zł

1

 

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” w Chojnowie

 

Zioła i ich lecznicze działanie na człowieka

 

1.200,00

1.200,00

 Z uwagi na zbyt małą ilość punktów uzyskanych w postępowaniu konkursowym, rekomendacji dofinansowania nie otrzymała Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Św. Jana Pawła II w Legnicy.