Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w 2018 roku

W dniu 7 lutego 2018 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej w roku 2018 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej w dniu 15 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Legnickiego podjął Uchwałę Nr 143/538/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej, na mocy której udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania 

Wnioskowana
kwota w zł

Przyznana kwota
dotacji w zł

1

 

Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku

XIX Wielka Biesiada

3.000,00

3.000,00

2

 

Olimpiady Specjalne Polska Dolnośląskie

Oddział Regionalny w Jeleniej Górze

 

 

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych „Anna” Legnickie Pole, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

 

2.670,00

2.670,00

 

3

 

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Jana Pawła II w Legnicy

 

 

 

Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne – Prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. Jana Pawła II w Legnicy

28.050,00

12.940,00

 

4

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  „W Stronę Słońca” w Chojnowie

„Ceramika nie ma ograniczeń – Warsztaty ceramiczne dla osób z niepełnosprawnościami”

1.390,00

1.390,00