Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe, tj.:

Lp.

NAZWA OFERENTA

(ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ)

Nr oferty

Data wpływu

Data

stempla pocztowego

Godzina zarejestrowania

L.dz.

1

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój”

ul. Batorego 8, 56-200 Góra

1

30.10.2018

x

12:01

17997

2

Fundacja W Służbie Wsi

ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław

2

31.10.2018

x

12:29

18048

3

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "Civis Sum" z Siedzibą Przy Al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

3

05.11.2018

31.10.2018

12:45

18251

 Oferty opiniowała Komisja konkursowa, powołana uchwałą Nr 170/632/2018 r. Zarządu Powiatu Legnickiego, z dnia 25 października 2018 r. W dniu 7 listopada 2018 r. Komisja konkursowa zapoznała się z treścią złożonych ofert i ustaliła, że wszystkie trzy złożone oferty spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas oceny merytorycznej najwyższą ocenę końcową i rekomendację Komisji konkursowej do powierzenia prowadzenia punktu npp dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zlokalizowanego w Chojnowie, przy ul. Rynek 20 uzyskała oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra.

 Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Legnickiego, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 r. podjął uchwałę Nr 171/636/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców powiatu legnickiego

Na mocy uchwały do prowadzenia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców powiatu legnickiego, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20, wyłonione zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra.