Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje pozarządowe, tj.:

Lp.

NAZWA OFERENTA

(ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ)

Nr oferty

Data wpływu

Godzina zarejestrowania

L.dz.

1

Fundacja „Gołębie Serce”, ul. Litewska 33B, 36-001 Rzeszów

1

14.11.2018

14:21

13486

2

Fundacja W Służbie Wsi

ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław

2

15.11.2018

07:30

13487

3

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój”

ul. Batorego 8, 56-200 Góra

3

15.11.2018

14:11

13517

 

Oferty opiniowała Komisja konkursowa, powołana uchwałą Nr 47/150/2019 r. Zarządu Powiatu Legnickiego, z dnia 31 października 2019 r. W dniu 19 listopada 2019 r. Komisja konkursowa zapoznała się z treścią złożonych ofert i ustaliła, że dwie spośród trzech złożonych ofert spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie (oferty numer 2 i 3). Podczas oceny merytorycznej najwyższą ocenę końcową i rekomendację Komisji konkursowej do powierzenia prowadzenia punktu npp dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zlokalizowanego w Chojnowie, przy ul. Rynek 20 uzyskała oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra.

 

Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Legnickiego, na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r. podjął uchwałę Nr 52/161/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na mocy uchwały do prowadzenia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20, wyłonione zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra.