W dniu 19 lutego 2020 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Z uwagi na nie spełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji niedopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymały Stowarzyszenie „Lubińska Grupa Filmowa Uisel Studio” z siedzibą w Lubinie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” z siedzibą w Prochowicach.

Wykaz ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

1.

 Stowarzyszenie „Prząśnik”
z siedzibą w Brenniku

 WIGILIA  2020

 2.000,00 zł

 1.000,00 zł

2.

 Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Folkloru „FURMANI” z siedzibą w Miłkowicach

 Barwy folkloru

 2.400,00 zł

 1.500,00 zł

3.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
 z siedzibą w Legnicy

„Pamięć o bohaterach
 i wydarzeniach historii fundamentem tożsamości rodzin, wspólnoty lokalnej
 i narodowej”

 4.000,00 zł

 2.500,00 zł

 

Wykaz ofert, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

1.

 

Stowarzyszenie „Lubińska Grupa Filmowa Uisel Studio” z siedzibą w Lubinie

 

 Domek z Krainy eMZetów – happening artystyczny Ewy Werfel

 5.000,00 zł

 0,00 zł

2.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w  Chojnowie

 

 

„Chojnów dawniej i dziś śladami najciekawszych zabytków miasta”

 

 1.540,00 zł

 0,00 zł

3.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”
z siedzibą Prochowicach

 

 XXXIV Prochowicki Integracyjny Plener Plastyczny

  5.000,00 zł

 0,00 zł