Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 19 lutego 2020 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w roku 2020 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Wykaz ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

1.

 

Stowarzyszenie „Prząśnik”
z siedzibą w Brenniku

 

 

XVII TURNIEJ W KRĘGLE MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

 

2.500,00 zł

2.500,00 zł

2.

 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą
w Legnicy

 

 

Powiatowe Igrzyska LZS
i Mieszkańców Wsi

 

6.000,00 zł

6.000,00 zł

3.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w Chojnowie

 

 

„Tanecznym krokiem
w stronę Słońca”

 

1.290,00 zł

 

1.290,00 zł

4.

 

Stowarzyszenie „Kolejarz”
z siedzibą w Siedliskach

 

 

 

6 edycja Ogólnopolskich Biegów „Kolej na Bieg”

 

3.000,00 zł

 

3.000,00 zł

 

Wykaz ofert, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

1.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej
z siedzibą w Legnicy

Kolonia letnia dla dzieci
z treningiem umiejętności społecznych

 

15.000,00 zł

0.00 zł