Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniu 19 lutego 2020 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w roku 2020 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Z uwagi na nie spełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji niedopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” z siedzibą w Prochowicach.

Wykaz ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania:

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

 

1.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca” z siedzibą w Chojnowie

 

 „Konno po zdrowie malowniczym krajobrazem Jaroszówki”

 1.125,00 zł

 1.125,00 zł

 

Wykaz ofert, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przyznana kwota

1.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej – Koło Parafialne przy Parafii
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
z siedzibą w Chojnowie

„Poznać, zachwycić się, budować swoją i wspólnoty tożsamość”

4.000,00 zł

0.00 zł

2.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina”
z siedzibą Prochowicach

„Kajakiem przez Młynówkę – poznajemy walory krajoznawcze
i wypoczynkowe naszego powiatu”

3.680,00 zł

0.00 zł