W dniu 25 lutego 2022 roku komisja konkursowa zapoznała się z ofertami, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i  rehabilitacji społecznej w roku 2022 i przedłożyła Zarządowi Powiatu Legnickiego do zatwierdzenia wykaz podmiotów, którym rekomendowała przyznanie dotacji z budżetu powiatu legnickiego.

Z uwagi na niespełnienie warunków formalnych, a w konsekwencji niedopuszczenie do oceny merytorycznej, rekomendacji dofinansowania nie otrzymała Specjalistyczna Poradnia Rodzinna im. Jana Pawła II  z siedzibą w Legnicy

Wykaz ofert, które otrzymały rekomendację do dofinansowania:

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Stowarzyszenie „Prząśnik” w Brenniku XXIII WIELKA BIESIADA 3.500,00 zł 3.500,00 zł
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach Sztuka drogą do rehabilitacji społecznej – Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach 5.100,00 zł 5.100,00 zł
3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „W Stronę Słońca”
w Chojnowie
„Wielkanocna radość ozdabiania” 1.440,00 zł 1.440,00 zł

Wykaz ofert, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania:

L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wnioskowana kwota Przyznana kwota
1. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
im. św. Jana Pawła II w Legnicy
Kompleksowa pomoc rodzinie, przez rozmowę i wsparcie – prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej im.
św. Jana Pawła II w Legnicy
15.000,00 zł 0.00 zł