Do konkursu przystąpiły 4 organizacje pozarządowe, tj.:

Lp. NAZWA OFERENTA
(ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ)
Nr oferty Data wpływu Godzina zarejestrowania L.dz.
1 Fundacja HONESTE VIVERE,
ul. Amałowicza-Tatara 7,
04-474 Warszawa
1 15.11.2022 11:15 14441
2 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój”
ul. Batorego 8, 56-200 Góra
2 16.11.2022 10:35 14445
3 FUNDACJA W SŁUŻBIE WSI Ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław 3 17.11.2022 10:23 14517
4 FUNDACJA TOGATUS PRO BONO,
ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn
4 18.11.2022 10:38 14577

 

Oferty opiniowała Komisja konkursowa, powołana uchwałą Nr 219/674/2022 r. Zarządu Powiatu Legnickiego, z dnia 14 listopada 2022 r. W dniu 22 listopada 2022 r. Komisja konkursowa zapoznała się z treścią złożonych ofert i ustaliła, że złożone oferty spełniały wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas oceny merytorycznej najwyższą ocenę końcową i rekomendację Komisji konkursowej do powierzenia prowadzenia punktu npp dla mieszkańców Powiatu Legnickiego zlokalizowanego w Chojnowie, przy ul. Rynek 20 uzyskała oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra.

 

Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Legnickiego, na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2022 r. podjął uchwałę Nr 220/675/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Na mocy uchwały do prowadzenia w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zlokalizowanego w Chojnowie przy ul. Rynek 20, wyłonione zostało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja Rozwój” ul. Batorego 8, 56-200 Góra.