Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane realizacją zadań publicznych, do konsultacji dotyczących przyjęcia „Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Projekt w/w Programu oraz formularz są dostępne w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy pok. 220, na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu w zakładce „Organizacje pozarządowe / Konsultacje”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica informacyjna” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa (II piętro).

Wypełnione formularze należy składać w terminie do 14 października 2022r. w Punkcie Obsługi Interesanta – parter Starostwa Powiatowego w Legnicy do godz. 1530, listownie (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59 - 220 Legnica lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania: