Starosta Legnicki ogłasza rozpoczęcie:

Konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zapraszamy wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zainteresowane realizacją zadań publicznych, do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Projekt w/w Programu oraz formularz są dostępne w Wydziale Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy pok. 220, na stronie internetowej powiat-legnicki.eu w zakładce „Organizacje pozarządowe / Konsultacje”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Tablica informacyjna” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa (II piętro).

Wypełnione   formularze   należy  składać  w  terminie od 31 marca 2023 roku do  4 kwietnia  2023 roku w  Punkcie Obsługi Interesanta – parter Starostwa  Powiatowego w Legnicy  do godz. 1530, listownie (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres: Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl.   Słowiański   1,    59 - 220    Legnica    lub    elektronicznie  na  adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania: