Uchwała Nr XL/215/2014 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015