Uchwała nr IX/58/2015 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.