Grafika: 5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza

Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na rosnące w naszym kraju lasy oraz na pracę ludzi, którzy na co dzień w tych lasach gospodarują. Lasy spełniają ważną rolę w środowisku, nie tylko dają nam cenny surowiec (drewno) lub pożytki w postaci jagód i grzybów, ale spełniają wiele innych funkcji: dają tlen, oczyszczają powietrze, magazynują dwutlenek węgla, zapobiegają powodziom, są środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt oraz miejscem do odpoczynku i uprawiania turystyki. Leśniczy jest gospodarzem lasu, który ma za zadanie prowadzić gospodarkę leśną obejmującą:

  • sadzenie nowych szkółek leśnych;
  • obserwacja stanu zdrowia lasu;
  • pilnowanie porządku i spokoju w lesie, aby nikt nie hałasował, nie zostawiał śmieci oraz nie kradł drewna;
  • dokonywanie prognozy wystąpienia szkodliwych dla lasu gatunków owadów oraz ich zwalczanie;
  • utworzenie przy drogach i torach tzw. pasów przeciwpożarowych;
  • opieka nad zwierzyną leśną i dokarmianie jej w czasie mroźnej zimy;
  • prowadzenie edukacji leśnej dla dzieci oraz dorosłych
  • kontrolowanie sprzedaży i wywozu drewna.

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Lesistość kraju w 1945 roku wynosiła jedynie 21%, obecnie powierzchnia lasów wynosi ponad 9,2 mln ha, co odpowiada około 29%. W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Powierzchnie lasów, na których ekosystemy zachowały się w stanie naturalnym lub mało zmienionym poddawane są ochronie w formie parków narodowych, lub rezerwatów przyrody. Obszary o innych walorach przyrodniczych i krajobrazowych chronione są w formie parków krajobrazowych.

Grafika: Funkcje lasu
Grafika: zagrożenia dla lasu

Z okazji Dnia Leśnika i Drzewiarza w wielu nadleśnictwach w całej Polsce organizuje się imprezy, podczas których ma miejsce sadzenie młodych drzewek. To jeden ze sposobów dbania o nasze lasy. Ale każdy z nas na co dzień może zrobić znacznie więcej, by chronić to ogromne dobro.

Jak zachowywać się w lesie?

NIE ZAŚMIECAJ LASU

Dzikie wysypiska śmieci w lesie niosą poważne zagrożenia dla środowiska, prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych, a nawet do śmierci drzewostanów.

UWAŻAJ NA MIESZKAŃCÓW LASU

W lesie możesz spotkać zwierzęta, nie należy ich straszyć, dotykać czy zabierać do domu. Dzikie zwierzę bardzo rzadko atakuje człowieka, a jeśli już, to w sytuacji gdy faktycznie czuje się zagrożone np. gdy broni potomstwa. Jeśli spotkasz zwierzę, najlepiej cicho i powoli zejdź mu z drogi. W przypadku znalezienia rannego stworzenia, powiadom odpowiednie służby.

NIE HAŁASUJ, POSŁUCHAJ ODGŁOSÓW NATURY

Hałas, krzyki czy głośna muzyka w lesie są czymś nienaturalnym i nieprzyjemnym dla zwierząt. W lesie jesteś gościem, nie zakłócaj panującej tam harmonii. Za hałasowanie grozi pouczenie lub mandat.

NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM DLA LASU JEST POŻAR

Nie rozpalaj ogniska w lesie ani w jego pobliżu, poza wyznaczonymi do tego miejscami.

NIGDY NIE ZRYWAJ GRZYBÓW I OWOCÓW LEŚNYCH, KTÓRYCH NIE ZNASZ

W lesie można zbierać grzyby i inne owoce runa leśnego. Nie niszczymy jednak grzybów niejadalnych i tych, których nie znamy.

TRZYMAJ PSA NA SMYCZY

Pies nie jest naturalnym mieszkańcem lasu. Podczas wizyty w lesie musi być trzymany na smyczy.

NIE WJEŻDŻAJ DO LASU POJAZDAMI MECHANICZNYMI

Las to nie miejsce dla samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Nie wjeżdżaj na drogi leśne, parkuj w miejscach do tego wyznaczonych.

CZY MOŻNA ROZBIĆ NAMIOT W LESIE?

Obozowisko można rozbijać tylko na polach biwakowych i miejscach oznakowanych.

PRZYGOTUJ SIĘ DO WYPRAWY DO LASU

Ubierz się odpowiednio do pory roku. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi nogawkami i rękawami. Dzięki temu unikniesz skaleczeń i zadrapań oraz ochroni cię przed kleszczami i komarami. W plecaku powinieneś mieć mapę oraz naładowany telefon komórkowy, na wypadek konieczności wezwania pomocy. W przypadku zauważenia pożaru w lesie powiadom straż pożarną poprzez numer alarmowy 998 lub 112. Gdy spotkasz ranne zwierzę zadzwoń pod 112 lub bezpośrednio do nadleśnictwa, na którego terenie się znajdujesz.