Europejski Dzień Parków Narodowych - obchodzony jest w dniu rocznicy (24 maja) utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, którym jest szwedzki Sarek. Park narodowy obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha. Powstaje w celu zachowania różnorodności biologicznej, przyrody nieożywionej i ożywionej oraz walorów krajobrazowych, a także przywróceniu właściwego stanu przyrody lub odtworzenia zniekształconego siedliska przyrodniczego (siedlisk roślin, grzybów i zwierząt). Na takich obszarach prowadzi się również działania mające na celu odtworzenie już przekształconych siedlisk i przywrócenie pierwotnego stanu zasobów przyrody.

W Polsce istnieją 23 parki narodowe, najstarszymi są: Pieniński Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy - zostały utworzone w 1932 roku. Najmłodszym jest powstały w 2001 roku Park Narodowy „Ujście Warty”. Największą powierzchnię posiada Biebrzański Park Narodowy - 592,23 km². Najbliżej Powiatu Legnickiego znajduje się Park Narodowy Gór Stołowych oraz Karkonoski Park Narodowy. Od kilku lat toczą się rozmowy na temat powstania 5 nowych parków narodowych: Szczecińskiego, Doliny Dolnej Odry, Jurajskiego, Mazurskiego i Turnickiego.

Grafika: mapa planowanych Parków Narodowych

Parki narodowe są udostępniane w celu:

 • naukowym – są miejscem, które umożliwia prowadzenie obserwacji przyrodniczych, badań naukowych oraz programów;
 • edukacyjnym – wiele parków w Polsce posiada muzea przyrodnicze oraz ośrodki dydaktyczno-naukowe, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne. Ośrodki tego typu mają na celu poszerzanie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej;
 • turystycznym – zwiedzanie jest możliwe dzięki wytyczonym szlakom i ścieżkom dydaktycznym. Niektóre parki narodowe można zwiedzać poprzez uprawianie turystyki pieszej, rowerowej, konnej i kajakowej.

Główne zasady, które należy przestrzegać podczas zwiedzania parku narodowego:

 • poruszaj się wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych;
 • nie niszcz znaków i tablic turystycznych;
 • nie śmieć;
 • nie niszcz i nie zbieraj roślin, w tym owoców runa leśnego;
 • nie chwytaj i nie płosz zwierząt mieszkających w lesie;
 • nie zbieraj i nie wydobywaj skał oraz minerałów;
 • zachowaj ciszę, nie krzycz, nie śpiewaj, nie używaj odbiorników radiowych;
 • nie biwakuj i nie rozpalaj ognia.

Parki Narodowe w Polsce

Logo: Białowieski Park Narodowy
Białowieski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1932 r.
Symbol:
żubr
Szczególne walory:
najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodniczo – Leśnicze Białowieskiego PN.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Pieniński Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy
Rok utworzenia:
1932 r.
Symbol:
Trzy Korony
Szczególne walory:
pasmo górskie z pięknymi i ostrymi szczytami, doliny w postaci wąwozów skalnych.
Logo: Świętokrzyski Park Narodowy
Świętokrzyski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1950 r.
Symbol:
jeleń
Szczególne walory:
najstarsze góry w Polsce, urozmaicona roślinność i wiele gatunków zwierząt.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego PN.
Logo: Babiogórski Park Narodowy
Babiogórski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1954 r.
Symbol:
okrzyn jeleni
Szczególne walory:
dwie przełęcze, drugi po Tatrach wypiętrzony obszar Polski, bogactwo jezior i strumieni, wykształcone piętra roślinne.
Muzea prowadzone przy PN:
Ośrodek Edukacyjny Babiogórskiego PN.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Tatrzański Park Narodowy
Tatrzański Park Narodowy
Rok utworzenia:
1955 r.
Symbol:
kozica tatrzańska
Szczególne walory:
występowanie niezwykłych gatunków fauny i flory, płynące dolinami strumienie, jedyny obszar w Polsce o charakterze wysokogórskim typu alpejskiego, najwyższe szczyty i najgłębsze jaskinie w Polsce.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego PN.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1956 r.
Symbol:
nietoperz
Szczególne walory:
bogata fauna i flora, Dolina Prądnika, liczne jaskinie.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Ojcowskiego PN.
Logo: Wielkopolski Park Narodowy
Wielkopolski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1957 r.
Symbol:
puszczyk
Szczególne walory:
jezioro Góreckie, wysoczyzna morenowa zbudowana z glin i piasków zwałowych.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego PN.
Logo: Karkonoski Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1959 r.
Symbol:
dzwonek karkonoski
Szczególne walory:
góra Chojnik, Śnieżka, Wodospad Szklarki, unikatowe ekosystemy.
Muzea prowadzone przy PN:
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Kampinowski Park Narodowy
Kampinowski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1959 r.
Symbol:
łoś
Szczególne walory:
najlepiej zachowane wydmy śródlądowe, Puszcza Kampinoska.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Woliński Park Narodowy
Woliński Park Narodowy
Rok utworzenia:
1960 r.
Symbol:
bielik
Szczególne walory:
lasy bukowe, najpiękniejszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego PN.
Logo: Słowiński Park Narodowy
Słowiński Park Narodowy
Rok utworzenia:
1967 r.
Symbol:
mewa
Szczególne walory:
bagna, jeziora przymorskie, wydmowy pas mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodniczo-Leśnicze Słowińskiego PN.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzki Park Narodowy
Rok utworzenia:
1973 r.
Symbol:
ryś
Szczególne walory:
rzadkie gatunki roślin, fragment puszczy karpackiej, połoniny – unikatowe w Polsce pasma górskich łąk ponad górną granicą lasu.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego PN.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Roztoczański Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy
Rok utworzenia:
1974 r.
Symbol:
konik polski
Szczególne walory:
różnorodność fauny i flory.
Muzea prowadzone przy PN:
Ośrodek Edukacyjno- Muzealny Roztoczańskiego PN.
Logo: Gorczański Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Rok utworzenia:
1981 r.
Symbol:
salamandra plamista
Szczególne walory:
pozostałości puszczy karpackiej, rozległe kompleksy leśne.
Logo: Wigierski Park Narodowy
Wigierski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1989 r.
Symbol:
bóbr
Szczególne walory:
różnorodność ekosystemów wodnych, liczne lasy, morenowe wzniesienia.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Wigier.
Logo: Drawieński Park Narodowy
Drawieński Park Narodowy
Rok utworzenia:
1990 r.
Symbol:
wydra
Szczególne walory:
20 jezior, ok 300 ha mokradeł, zwarty kompleks leśny, rzeka Płociczna.
Muzea prowadzone przy PN:
Stacja Terenowa Drawieńskiego PN „Bogdanka”.
Logo: Poleski Park Narodowy
Poleski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1990 r.
Symbol:
żuraw
Szczególne walory:
arktyczna tundra i lasotundra, jeziora, stawy, rzeki, fragmenty torfowisk nizinnych.
Muzea prowadzone przy PN:
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego PN.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Park Narodowy Gór Stołowych
Park Narodowy Gór Stołowych
Rok utworzenia:
1993 r.
Symbol:
Szczeliniec Wielki
Szczególne walory:
unikatowa rzeźba terenu.
Logo: Biebrzański Park Narodowy
Biebrzański Park Narodowy
Rok utworzenia:
1993 r.
Symbol:
batalion
Szczególne walory:
Dolina Biebrzy, stanowiąca ostoję dla ptaków, dolinowe torfowiska, bagna i szuwary, bogactwo zróżnicowanej fauny i flory.
Logo: Magurski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy
Rok utworzenia:
1995 r.
Symbol:
orlik krzykliwy
Szczególne walory:
górne dorzecze Wisołki oraz pasmo Magury Witkowskiej.
Muzea prowadzone przy PN:
Muzeum Magurskiego PN .
Logo: Park Narodowy: Bory Tucholskie
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Rok utworzenia:
1996 r.
Symbol:
głuszec
Szczególne walory:
unikatowy krajobraz z licznymi jeziorami, Struga Siedmiu Jezior.
Obiekty UNESCO:
rezerwat biosfery UNESCO.
Logo: Narwiański Park Narodowy
Narwiański Park Narodowy
Rok utworzenia:
1996 r.
Symbol:
błotniak stawowy
Szczególne walory:
rzeka Narew, posiadająca liczne koryta, awifauna.
Logo: Park Narodowy: Ujście Warty
Park Narodowy "Ujście Warty"
Rok utworzenia:
2001 r.
Symbol:
gęś zbożowa
Szczególne walory:
tereny podmokłe, mokradła, łąki, trzcinowiska, awifauna.

Łączna długość szlaków turystycznych w parkach narodowych w Polsce (w km).

Grafika: Długości szlaków turystycznych w Parkach Narodowych