Czym jest wiatr i co nam daje?

 • Wiatr to poziomy ruch powietrza wywołany różnicami ciśnienia atmosferycznego i ukształtowaniem powierzchni danego obszaru. Im większa różnica ciśnienia atmosferycznego, tym silniejszy wiatr.
 • Wiatr odgrywa ważną rolę w atmosferze, przenosząc ciepło oraz parę wodną.
 • Wiatr roznosi nasiona drzew i kwiatów.
 • Wiatry są składową ogólnej cyrkulacji atmosferycznej na kuli ziemskiej.

Wykorzystanie siły wiatru przez człowieka

Wiatr jako źródło energii był wykorzystywany przez człowieka od zarania ludzkości, służył mieleniu zboża w młynach, pompowaniu wody i nawadnianiu pól uprawnych oraz w napędzaniu statków w żegludze. Współcześnie wobec zagrożenia klimatycznego, jakie niesie ze sobą spalanie paliw kopalnych, siła wiatru to jedno z głównych źródeł energii odnawialnej. Podobnie jak przed wiekami, do tego celu używane są wiatraki, często zgrupowane po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt w tak zwanych farmach wiatrowych.

 Elektrownia wiatrowa

 To zespół urządzeń produkujących energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych. Energia uzyskana w ten sposób uważana jest za jedną z najbardziej ekologicznych ze względu na fakt, że jej produkcji nie towarzyszy spalanie żadnego paliwa. Elektrownie wiatrowe nie zmniejszają zasobów naturalnych i nie wpływają negatywnie na środowisko.

Zalety energii wiatrowej

 • Wiatr jest niewyczerpalnym, odnawialnym, szeroko dostępnym i darmowym źródłem energii.
 • Uniknięcie powiększania się efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Jest to czysta energia, nie emituje dymów do atmosfery.
 • Kręcące się wiatraki nie szpecą krajobrazu tak, jak kominy zakładów przemysłowych i elektrowni.

Czy wiesz, że...?

 • W 1991 roku w Polsce stanęła pierwsza turbina wiatrowa.
 • Jedna turbina zasila 1000 domów jednorodzinnych, produkuje tyle energii co 16 000 paneli solarnych (taka ilość paneli pokryłaby płytę boiska do piłki nożnej 4 razy).
 • Turbiny wiatrowe składają się zwykle z 3 łopat, które mogą osiągnąć prędkość ponad 320 km/h.
 • Obecnie w Polsce najwięcej farm wiatrowych znajduje się na Pomorzu.
 • W Margoninie znajduje się największa farma wiatrowa w Polsce, składająca się z 60 turbin, jej łączna moc to 120 MW (megawatów).
 • Najwyższe turbiny wiatrowe w Polsce znajdują się we wsi Paproć, posiadają 160 m wysokości, a długość łopat wirnika ma 50 m.
 • Aż 44 państw na świecie w przemyśle korzysta z energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru, a w ponad 80 krajach energia ta wykorzystywana jest do zasilania gospodarstw domowych.
 • Nowoczesne turbiny wiatrowe produkują 15 razy więcej energii elektrycznej od turbin, które powstały w latach 90 XX wieku.
 • Moc jednej farmy wiatrowej (składającej się z kilkudziesięciu turbin), jest nie wiele mniejsza, niż niektórych elektrowni węglowych.