Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

ogłasza nabór wniosków na następujące formy:

  • 3 miesięczne staże (stypendium stażowe wynosi 997,40 zł netto miesięcznie i finansowane jest ze środków Unii Europejskiej – w związku z czym nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jak przy stażach finansowanych z Funduszu Pracy – 851,63 netto)
  • szkolenia
  • bony na zasiedlenie
  • bony szkoleniowe
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy pracodawców oraz bezrobotnych do udziału w programie!

Więcej informacji można uzyskać w PUP ul. Andersa 2, 59-220 Legnica:

  • staże - w pokoju 9 tel. 76/722-52-20,
  • szkolenia i bon szkoleniowy – w pokoju 6 tel. 076/722-52-17,
  • bon na zasiedlenie – w pokoju 10 tel. 076/722-52-21,
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w pokoju 16 tel. 076/722-52-45.