Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

zdjęcie nr 1

W związku z dużym zainteresowaniem pracodawców Krajowym Funduszem Szkoleniowym, Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ma zamiar wystąpić o dodatkowe środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców powyżej 45 roku życia w ramach rezerwy KFS. W związku z powyższym pracodawcy zainteresowani tą forma wsparcia proszeni są o składanie wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców powyżej 45 roku życia.

Wnioski pracodawców będą przyjmowane do dnia 22 października 2015 roku.

 

Pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, jeżeli posiada siedzibę lub prowadzi działalność na terenie Legnicy lub powiatu legnickiego.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, ul. Andersa 2, I piętro, pokój nr 6.

Dokumenty do pobrania: formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.puplegnica.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców - dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Urzędu.