Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie gościł uczestników Powiatowego Zjazdu Delegatów Zrzeszenia „LZS” w Legnicy. W zjeździe licznie uczestniczyli delegaci członków zwyczajnych Powiatowego Zrzeszenia oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym władz Powiatu Legnickiego.

Wśród gości zaproszonych obecni byli min. Pan Krzysztof Sowiński -Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego, Pani Janina Mazur -Starosta Legnicki, Pan Jan Krawczyk -Członek Zarządu Powiatu Legnickiego, Pan Henryk Babuśka -Wójt Gminy Legnickie Pole i Pan Jan Serkies -Burmistrz Miasta Chojnów.

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu było reprezentowane przez Pana Leszka Noworola -Zastępcę Przewodniczącego Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.

Na wniosek Powiatowego Zrzeszenia „LZS” w Legnicy Prezydium Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS we Wrocławiu przyznało Honorowe Odznaki LZS zasłużonym działaczom, sponsorom oraz przedstawicielom władz samorządowych z terenu Powiatu Legnickiego.

Wśród osób wyróżnionych znalazła się Pani Janina Mazur – Starosta Legnicki, która została uhonorowana Dużą Złotą Honorową Odznaką LZS.

Zjazd był też okazją do podziękowania osobom szczególnie mocno zaangażowanych w rozwój sportu w naszym powiecie. Z rąk Pani Starosty podziękowania otrzymali: Pani Stanisława Pakos (ustępującej Przewodniczącej Rady Powiatowej Z „LZS”), Pan Tadeusz Chodorowski (ustępującego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej Z „LZS”) i dla Pani Grażyny Jóźwik (ustępującego Sekretarza Rady Powiatowej Z „LZS”) - za szczególne zaangażowanie w rozwijanie działalności sportowej w Powiecie Legnickim.

Na kolejną kadencję Przewodniczącą Rady Powiatowej Z „LZS” w Legnicy ponownie została wybrana Stanisława Pakos, jej Zastępcami : Tadeusz Chodorowski i Ryszard Dulik, Sekretarzem: Grażyna Jóźwik, Skarbnikiem: Stanisław Gruszecki, członkami: Krzysztof Sowiński i Władysław Olejnik.

Delegatami na Zjazd Dolnośląski zostali wybrani: Stanisława Pakos, Grażyna Jóźwik, Krzysztof Sowiński , Janusz Cygan i Ryszard Dulik.