Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

zdjęcie nr 1

Wicewojewoda Dolnośląski Joanna Bronowicka podczas uroczystości podsumowującej Dni Kultury Kresowej, które odbyły się po raz XIV w Legnicy uhonorowała Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę pracowników jednostek powiatowych: Panią Grażynę Laurowską Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pana Zdzisława Filipowicza Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

zdjęcie nr 1

W tym roku obok licznych występów zespołów taneczno-wokalnych podczas XIV Dni Kultury Kresowej nie zabrakło również występów aktorskich. Na scenie znalazły się miedzy innymi zespoły z: Białorusi oraz Ukrainy i Polski. Dni Kultury Kresowej to doskonała okazja do promowania piękna i tradycji kultury wschodniego pogranicza dawnej Polski.

Zdjęcia źródło www.duw.pl