Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

W Legnickim Polu powstały drugie w naszym powiecie Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pierwsza tego rodzaju placówka funkcjonuje od wielu lat w Chojnowie. W uroczystym otwarciu w Legnickim Polu, uczestniczyli władze powiatu legnickiego: Janina Mazur Starosta Legnicki oraz Krzysztof Sowiński Wicestarosta. Podopieczni z Legnickiego Pola to mieszańcy gminy o małym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracują w czterech grupach, a zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 800 do 1600.

WTZ to placówki wykonujące rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową.