Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

zdjęcie nr 1

 

Polski Rząd prowadzi ewakuację osób pochodzenia polskiego ze wschodnich terenów Republiki Ukrainy. W obliczu niestabilnej sytuacji społeczno-politycznej, związanej z trwającym w tym regionie konfliktem zbrojnym, niezwykle istotne jest udzielanie wsparcia przebywającym tam rodakom, którzy pomimo pozostawania poza granicami kraju nadal pielęgnują swoją polskość. Dlatego też Wojewoda Dolnośląski prosi o pomoc w przyjęciu i zakwaterowaniu osób pochodzących z Mariupola i okolic tego miasta. Osoby deklarujące chęć udzielenia takiej pomocy proszone są o kontakt z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.


Janina Mazur
Starosta Legnicki