20 października br., w Starostwie Powiatowym w Legnicy, odbyło się pierwsze spotkanie emerytowanych pracowników naszego urzędu. Była to nie tylko okazja do odwiedzin murów dawnego miejsca pracy, ale również powrotu do wspomnień i wzruszających chwil związanych z czasami czynności zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli Janina Mazur Starosta Legnicki, Krzysztof Sowiński Wicestarosta, Kazimierz Burtny Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Warchoł Sekretarz Powiatu. Spotkanie uświetnił swą osobą dr Tadeusz Samborski Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie uroczystości miały miejsce występy takich artystów jak: Barbara Twardosz-Droździńska – pieśniarka, mająca w swoim repertuarze ballady i romanse rosyjskie oraz współczesną polską muzykę rozrywkową, polskie przeboje z lat 50 i 60. Sposób interpretacji, głos artystki i walory artystyczne tekstów wykonywanych utworów składają się na niepowtarzalny nastrój jej koncertów. Wystąpił także Stanisław Górka - aktor, który swoją popularność zawdzięcza roli kościelnego Zbyszka Sroki w serialu "Plebania", Duet Bandurzystek BLIŹNIACZKI z Równego. Ten wokalno – instrumentalny duet istnieje ponad 10 lat, a przy śpiewaniu polskich i ukraińskich piosenek wykorzystuje wielostrunowy ukraiński ludowy instrument szarpany – bandura. BLIŹNIACZKI z Równego są wielokrotnymi uczestnikami festiwali i konkursów. Spotkanie prowadziła Aurelia Sobczak- aktorka.