Podstawa prawna

  • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 887).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 1866),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742).

Zezwolenie wydawane jest na wniosek

  • członków najbliższej pozostałej rodziny osoby zmarłej,
  • pełnomocników rodziny (firm pogrzebowych polskich lub zagranicznych), realizujących transport zwłok/szczątków z zagranicy do Polski,

Wymagane dokumenty

Decyzje otrzymują

  • wnioskodawca
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Opłata

wniosek i zezwolenie są zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy

  • Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

Tryb odwoławczy

  • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Kontakt

Pan Marek Walczak, tel. 76-72-43-414, pok. nr 329.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.