Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Informacja dla posiadaczy decyzji z zakresu gospodarki odpadami

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO I ŚREDNIE WYNIKI Z POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW I CZĘŚCI WEDŁUG SZKÓŁ.
(uwzględniono przystępujących po raz pierwszy)

lp. Technikum Średnie wyniki w %
Etap pisemny Etap praktyczny
zawód Zdawalność w % Część I Część II
1. technik mechanik 75,00 % 55,00% 63,80% 100%
2. technik hodowca koni 50,00% 56,00% 47,50% 50,00%
3. technik ekonomista 90,00% 64,80% 73,50% 100%
4. technik handlowiec 100% 81,20% 75,00% 100%
5. technik poj. samochodowych 91,75% 68,80% 65,40% 91,70%
6. technik hotelarstwa 84,60% 66,20% 63,10% 84,60%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
1. mechanik pojazdów samochodowych 61,50% 62,50% 53,80% 100%

(dane z OKE Wrocław stan na dzień 22 października 2014r.)

Egzaminy zawodowe 2013r.