Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 1/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

zdjęcie nr 1

W dniach od 8 do 19 lipca 2015 r. po raz szósty 800 wolontariuszy z Dolnego Śląska porządkowało 86 cmentarzy na Ukrainie w ramach akcji Telewizji Wrocławskiej i Kuratorium Oświaty pod nazwą „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Wśród uczestników tego patriotycznego wyjazdu była młodzież szkolna, nauczyciele, samorządowcy, a także kresowiacy i ich potomkowie. Głównym celem podjętego działania jest pogłębienie wiedzy o Kresach i zachowanie pamięci o naszych przodkach poprzez uporządkowanie pogrążonych w zaroślach mogił najbliższych, przeprowadzenie prac porządkowych w polskich kościołach i ich otoczeniu, a także wspieranie miejscowej polonii.

Wymienione przedsięwzięcie miało także aspekt powiatowy. Z powiatu Legnickiego uczestniczyły trzy grupy.

1. Miłkowice:

- uczestnicy: uczniowie Gimnazjum w Miłkowicach: Marta Matysik, Laura Lewandowska, Paulina Podgórska, Mateusz Toczek i Marcin Gies; strażacy: Radosław Pikalski i Bartek Kurzawa, Stanisław

Warchoł ze Starostwa Powiatowego w Legnicy i kierowca busa Pan Wiesiu.

– Koordynator; Jolanta Toczek.

Grupa porządkowała cmentarz w Otyni, woj. stanisławowskie.

2. Legnickie Pole:

- uczestnicy: Barbara Schinzel i Dorota Foksińska z Nowej Wsi Legnickiej, Bożena Sapalska z Mikołajowic, Eugeniusz Maras zTaczalin.

– Koordynatorzy: Emilia i Józef Saczyńscy z Koskowic

Grupa porządkowała cmentarz w Sobótce Dżuryńskiej, woj. tarnopolskie.

3. Starostwo Powiatowe w Legnicy:

- uczestnicy: uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie:

Samanta Saj i Justyna Kondziołka; strażacy OSP Kunice: Jan Kozak, Marcin Jaśkiewicz i Anna Wróbel; kierowca busa: Stanisław Kłaczek,

– Koordynator: Kazimierz Burtny – Starostwo Powiatowe w Legnicy.

Grupa porządkowała cmentarz w Kozowej, woj. tarnopolskie.

1. Otynia

zdjęcie nr 1

zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 1
2. Sobótka Dżuryńska
zdjęcie nr 1 zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 1
3. Kozowa
zdjęcie nr 1 zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 1