Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

zdjęcie nr 1

Z Kresów Wschodnich wywodzą się korzenie większości obecnych mieszkańców Dolnego Śląska. Nie możemy zapomnieć o tych miejscach naszej Ojczyzny, które dziś znajdują się poza terytorium naszego państwa Polskiego.

Trudno jednak zachować w pamięci tradycje naszych ojców i matek, gdy myśli się tylko o przeszłości. Kolejne pokolenia przychodzą na świat. Coraz mniej jest tych, którzy pamiętają czasy przedwojenne, wydarzenia ze swego dzieciństwa, których byli świadkami na Wileńszczyźnie, Polesiu, w Małopolsce Wschodniej. Nie możemy jednak zatracić świadomości, skąd nasz ród. Dlatego tak bardzo potrzebne jest przybliżenie piękna Kresów, obyczajów i tradycji, jakie ze sobą przynieśliśmy tutaj na Ziemie Zachodnie. Powinny je poznawać i przeżywać nowe pokolenia Polaków już tutaj urodzone.

Pomimo, że tak wielu z nas (mieszkańców Dolnego Śląska) posiada kresowe korzenie, jest zbyt mało na naszym terenie imprez, poprzez które możemy poznać niezwykle bogate tradycje i zwyczaje Kresów Wschodnich. Impreza o nazwie „Wrześniowe Kresowiana” umożliwia wszystkim, dla których Kresy są czymś ważnym w życiu, przeżycie szczególnych chwil, jedynych w swoim rodzaju. Zarówno sama impreza jak i miejsce, w którym się ona odbywa jest wyjątkowe. Z jednej strony z roku na rok wzrasta poziom wykonawczy i organizacyjny naszej imprezy, gościmy coraz liczniejsze rzesze uczestników, z drugiej strony odbywa się ona w niewielkiej miejscowości. Malowniczy, wiejski park, w którym odbywa się impreza, sprawia, że podczas Kresowian panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Szczególnie ważną kwestią jest fakt, iż głównymi organizatorami Kresowian są mieszkańcy wsi Biała. We własnym zakresie przygotowują potrawy kresowe, dekoracje, wystawy, częściowo zaplecze techniczne. Młodzież skupiona przy Bielskim Stowarzyszeniu Promocji Kultury co roku przygotowuje inscenizację. Niezmiernie ważnym elementem Kresowian jest przyjazd Polaków ze wschodu. Gościliśmy ich w 2007, 2008, 2010, 2011 roku. Jest to jednak możliwe wyłącznie dzięki wsparciu instytucji państwowych i fundacji.

Impreza gromadzi ok. 3000 osób.

Współpracujemy