Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nieodpłatna pomoc prawna
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych o możliwościach aplikowania o środki w perspektywie finansowej lat 2014-2020.

W dniach 15-16 listopada bieżącego roku Towarzystwo Amicus zaprasza organizacje pozarządowe do Wrocławia na bezpłatne szkolenie związane z funduszami europejskimi.


Szkolenie pt. „Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych” odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. (godz. 10.00 - 16.30) we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23, w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, sala 510.

Dnia 16 listopada 2016 r. (godz. 9.00 -16.00) odbędą się warsztaty tematyczne w zakresie:

- Wsparcia dla grup defaworyzowanych (gr. I)

- Tworzenia projektów partnerskich (gr. I)

Warsztaty odbywają się równolegle, więc jedna osoba może wziąć udział w jednym warsztacie.

Warsztaty odbędą się przy ulicy Walońskiej 3-5 budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sala 122 (w przypadku zmiany miejsca szkolenia osoby zarejestrowane zostaną o tym poinformowane).

Podczas szkolenia 15 listopada br. omówimy programy operacyjne pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, przekażemy informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej lat 2007-2013, a także przedstawimy przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu EFS oraz Punktów Informacyjnych FE przekażą najbardziej aktualne informacje nt. planowanych konkursów.

Warsztaty to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.

Aby się zapisać na szkolenie należy się zarejestrować na platformie projektu www.ckngo.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym szkoleniu lub w umówionym terminie!

Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy/doradcy, mający doświadczenie m.in. jako trenerzy Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2009-2014.

Wydarzenia te to pierwsze z cyklu ogólnopolskich działań edukacyjnych na temat możliwości aplikowania o fundusze europejskie przez organizacje pozarządowe w perspektywie lat 2014-2020, w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce", który jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przyznanych w wyniku konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Opracowano na podst. informacji otrzymanej z Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego