Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Poprzedni tydzień w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie minął pod znakiem patriotyzmu. To już kolejna - szósta odsłona tego przedsięwzięcia. Gdy organizowano go po raz pierwszy w 2011 roku, nie przewidywano, że będzie się on cieszył tak pozytywnym oddźwiękiem. Jednoczy nie tylko uczniów i pracowników PZS, ale także wielu chojnowian, starsze i młodsze pokolenia.

Tydzień Patriotyzmu to szereg działań, których celem jest złożenie hołdu wszystkim, którzy poświecili się dla ojczyzny i w walce o jej wolność stracili życie. To także chwila zadumy nad przeszłością, nad znaczeniem wolności w życiu każdej społeczności, nad znaczeniem symboli narodowych.

Pierwszym działaniem była prezentacja utworów o treści patriotycznej. 7 listopada w chojnowskich szkołach i przedszkolach odczytano fragmenty tekstów pod hasłem Słowa ojczyzny pełne. We wtorek, 8 listopada, w auli szkoły przy ul. Poźniaków swoje „Wspomnienia z podziemia” okresu stanu wojennego zaprezentowali ówcześni działacze opozycyjni, pani Krystyna Sobierajska i pan Stanisław Obertaniec. Dla społeczności szkolnej była to możliwość zobaczyć z bliska tych, którzy współtworzyli naszą najnowszą historię, usłyszeć, że ich działaniom towarzyszyły nie tylko odwaga i determinacja, ale także zwykła ludzka troska o swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych.

W środę, 9 listopada o godz. 17.00, w ogrodzie szkolnym przy ul. Poźniaków zapłonęło Ognisko Patriotyzmu, podczas którego przypomnieliśmy sylwetkę Henryka Sienkiewicza i jego twórczość „ku pokrzepieniu serc”, zaśpiewaliśmy patriotyczne pieśni. Była to także chwila uroczysta – uczniowie klasy I LO zostali pasowani na pełnoprawnych członków klasy pożarniczo – ratowniczej i włączeni w szeregi OSP w Rokitkach. Certyfikaty i legitymacje wręczyli:Mariusz Kowalczyk, dyrektor PZS, starszy kapitan Ryszard Kawka – dowódca Jednostki Pożarniczo – Gaśniczej nr 3 w Chojnowie oraz kapitan Piotr Dąbrowa – prezes OSP w Rokitkach.

Obchodom Tygodnia Patriotyzmu towarzyszyły wystawy – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie uczniowie pokazali swoje prace pod tytułem Wywalczona niepodległość, a w auli przy ul. Poźniaków zorganizowano wystawę Rzeczpospolita wojenna.

Na stronie internetowej pzs-chojnow.pl oraz portal www.facebook.com/pzs.chojnow znaleźć można szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń.