Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W sali Strzegomskiego Centrum Kultury podsumowano XVII Dolnośląskie Igrzyska LZS i Mieszkańców Wsi i Miast, których organizatorem jest Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu. Rolę gospodarza pełnił z-ca burmistrza Strzegomia -Wiesław Witkowski.

Wśród zaproszonych gości obecni byli min: Poseł na Sejm RP - Katarzyna Mrzygłocka oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele samorządu województwa dolnośląskiego, oraz działacze Ludowych Zespołów Sportowych.

W klasyfikacji Powiatów zwyciężył Powiat Oławski, a w klasyfikacji Gmin- Gmina Oława.

Nasz Powiat zajął 9 miejsce – na 26 sklasyfikowanych Powiatów (podobnie jak w roku ubiegłym), wyprzedzając Powiat Polkowicki (14 m), Powiat Głogowski (17 m ), Powiat Złotoryjski (23 m) i Powiat Jaworski( 22 m)

W punktacji Gmin, spośród wszystkich samorządów gminnych z terenu powiatu Legnickiego, najwyższą lokatę zajęła Gmina Chojnów - 12 m - na 81 sklasyfikowanych gmin, 19 m – Miasto i Gmina Prochowice, 20 m - Gmina Kunice, 46 m - Gmina Legnickie Pole, 68 m - Gmina Miłkowice 79 m - Gmina Krotoszyce, 81 m -Gmina Ruja)

Na dorobek punktowy złożyły się punkty zdobyte w 17 finałach dolnośląskich oraz eliminacjach strefowych .

W ramach Dolnośląskich Igrzysk w 2016 r. odbywały się rozgrywki tenisa stołowego, rozgrywki szachowe – indywidualne i drużynowe, rozgrywki warcabowe, biegi przełajowe – wiosenne i jesienne, turniej samorządów, piłka siatkowa K i M, halowa piłka nożna do lat 13 i do lat 15, turniej piłki nożnej PIŁKARSKA KADRA CZEKA dziewcząt i chłopców do lat 15 i turniej piłki nożnej do lat 13 PUCHAR LATA- ORLIK 2016.

Pierwsza 15-tka wśród Gmin i Powiatów została nagrodzona pucharami. Puchar dla Powiatu Legnickiego odebrała wiceprzewodnicząca Powiatu Legnickiego- Stanisława Pakos.

Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, w uznaniu zasług z okazji 70-lecia LZS, przyznało Medale 70-lecia LZS min. : Stanisławie Pakos, Andrzejowi Pyrzowi, Bogdanowi Styrkowcowi, Januszowi Cyganowi, Ryszardowi Dulik, Grażynie Jóźwik, Tadeuszowi Chodorowskiemu, Januszowi Jasińskiemu, Franciszkowi Chyle i Władysławowi Olejnikowi.

Puchary oraz Medale 70-lecia wręczali: Zygmunt Worsa -prezes Zarządu DZ LZS we Wrocławiu

w towarzystwie wiceprezesów: Leszka Noworól i Andrzeja Cywińskiego.

70 -lecie LZS jest także doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy odznaczeniami resortowymi.

I tak Złotą Odznakę -ZA ZASŁUGI DLA SPORTU otrzymały, z rąk Poseł Katarzyny Mrzygłockiej - Stanisława Pakos i Grażyna Jóźwik.