Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dzisiejszym dniu, 21 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Legnicy odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy i Filii w Chojnowie odznaczeń państwowych za długoletnią służbę. Uroczystego wręczenia, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokonał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Starosta Legnicki Janina Mazur.

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku:

 1. Baszak Helena Zofia
 2. Dyrda Elżbieta
 3. Jaśkiewicz Ryszard Stanisław
 4. Poliwka Grażyna Ewa
 5. Uchwał Henryka
 6. Zając Czesława Emilia

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymali także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy i jego Filii w Chojnowie.

 1. Chamera Anna
 2. Grzech Krzysztof
 3. Kabzińska Elżbieta Katarzyna
 4. Konopnicka Bożena
 5. Makuch Halina
 6. Rajczakowska Danuta
 7. Trzaskawka Jadwiga
 8. Wieczorek Bożena
 9. Wiśniewska -Bałka Aleksandra

W uroczystościach wręczenia medali udział wzięli również Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego – Aleksander Kostuń, Sekretarz Powiatu – Stanisław Warchoł, Radni Powiatu Legnickiego Stanisława Pakos, Zbigniew Kądziołka, Jan Łukasz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik w Brenniku Alicja Jaśkiewicz oraz zastępca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Halina Makuch.

Medal za długoletnią służbę został Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.