Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 16 sierpnia będzie nieczynne
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

 Kolejną odsłoną płatności bezgotówkowych udostępnioną w urzędzie, po płatnościach mobilnych realizowanych smartfonem, jest płatność w oparciu o kartę płatniczą z wykorzystaniem terminala POS. Wdrożenie to jest zrealizowane w ramach projektu upowszechniania płatności bezgotówkowych w urzędach, których beneficjentami są Krajowa Izba Rozrachunkowa i Ministerstwo Rozwoju wraz z jednostkami administracji publicznej.

Pierwsze terminale płatnicze zostały wdrożone w urzędzie już w roku 2015. Wdrożono je przy realizacji płatności powiązanych z systemem CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Płatności te są jednak obciążone marżą po stronie klienta w wysokości 2,00 zł za transakcję, która jest pobierana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Wdrożenie zrealizowane aktualnie nie generuje dodatkowych kosztów dla klienta jak i dla urzędu. Buduje natomiast wizerunek nowoczesnego urzędu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu, które aktualnie skłania się ku płatnościom bezgotówkowym w coraz szerszym zakresie.

Należy wspomnieć, że zastosowany terminal POS realizuje usługę DCC – Dynamic Currency Conversion czyli dynamiczne przeliczenia waluty.

Zatem, klient urzędu ma możliwość nie tylko zapłacenia swoich zobowiązań kartą płatniczą, lecz terminal POS rozpoznaje karty płatnicze zagraniczne i realizuje 30 różnych kursów wymiany walut, w tym wszystkich krajów europejskich!

Gdy zaistnieje potrzeba obsłużenia Polaka, posiadającego kartę płatniczą wydaną za granicą, nie będzie żadnych problemów. Z automatu realizowane jest przewalutowanie zobowiązania klienta wg obowiązującego kursu walut i pobranie zobowiązania z konta klienta w walucie zgodnej z kartą. Urząd rozliczenie transakcji otrzyma w walucie obowiązującej w kraju czyli PLN.

Jak zaznacza Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, bezgotówkowe płatności w urzędach to istotny element Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, wyznaczającego zasadnicze kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. – Umożliwienie wykonywania płatności bezgotówkowych w urzędach, przybliża nas do urzeczywistnienia idei Polski cyfrowej. Jest to również nasza odpowiedź na przyzwyczajenia klientów, którzy coraz chętniej korzystają z kart płatniczych – twierdzi Tadeusz Kościński

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług bezgotówkowych płatności realizowanych w tutejszym urzędzie.