Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Miłym akcentem rozpoczęła się w ostatni czwartek września br. XXIX w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Działalność Stowarzyszenia „KOLEJARZ” z Miłkowic zaprezentowali Zygmunt Zynek - Prezes Stowarzyszenia oraz Anna Graf –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach. Przedstawiciele stowarzyszenia „KOLEJARZ” podziękowali władzom powiatu za dotychczasową współpracę i wsparcie ich działalności. Prezes stowarzyszenia przekazał Staroście Legnickiemu Janinie Mazur pamiątkowy medal oraz statuetkę przedstawiającą fragment szyny kolejowej. Po wysłuchaniu wystąpienia gości przystąpiono do realizacji punktów obrad XXIX sesji Rady Powiatu Legnickiego.

Radni przyjęli protokoły z XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu Legnickiego, przyjęli informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Legnickiego w 2016 roku i w I półroczu 2017 r. oraz informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu legnickiego za I półrocze 2017 r., a także wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 czerwca 2017r. do 31 sierpnia 2017 r. W czasie obrad radni podjęli sześć uchwał, w tym w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnicy i w sprawie pozbawienia drogi nr 2193D oraz drogi nr 2205D kategorii dróg powiatowych.