Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie odbyło się spotkanie wigilijne podopiecznych i pracowników ŚDS-u, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie oraz licznie przybyłych gości, wśród których nie zabrakło między innymi: Jego Ekscelencji Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej Marka Mendyka wraz z Księżmi z chojnowskich parafii, dr Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Bogusławy Kulińskiej Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Krzysztofa Sowińskiego Wicestarosty Legnickiego, władz samorządowych gminy i miasta Chojnów oraz jednostek współpracujących.

Pan dr Tadeusz Samborski dla wszystkich uczestników spotkania przygotował niezwykły prezent w postaci występu przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który zaśpiewał piękne kolędy. Podopieczni również przygotowali krótki występ artystyczny – przedstawili historię Bożego Narodzenia oraz zaśpiewali pastorałki.

Wigilijne spotkanie było okazją do poświecenia przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Legnickiej Marka Mendyka nowego środka transportu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Chojnowie, którego zakup współfinansowany był przez Powiat Legnicki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Dyrektor ŚDS nr 1 w Chojnowie Mariola Pyrz serdecznie podziękowała Pani Staroście Janinie Mazur za życzliwość, pomoc i wsparcie, za to że placówka organizacyjna powiatu wzbogaciła się o nowy samochód, który jest niezbędny dla jej działalności.

Wspólne łamanie się opłatkiem przy kolędach zespołu Goliszowianie wprowadziło wszystkich zgromadzonych w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.