Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe będzie pracować krócej Ostrzeżenie meteorologiczne: UPAŁ - stopień: 2/3
 • Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Zmiana godzin pracy pracowników Wydziału Architektury i Środowiska

  Pracownicy Wydziału Architektury i Środowiska, realizujący zadania przypisane organom administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), pracują w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 800 do 1000, we wtorki w godzinach od 1500 do 1700  i w piątki wydział nieczynny dla interesantów.

 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429
  pok. 231, piętro II
  e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Legnicy
  Klauzula informacyjna – monitoring

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym. Proszę o zapoznanie się z harmonogramem pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów na terenie legnickich gmin - pobierz

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych Powiatu Legnickiego, gminy Miłkowice oraz Rady Sołeckiej Wsi Pątnówek, w dniu wczorajszym, 21 maja została odsłonięta i poświęcona odrestaurowana rzeźba św. Jana Nepomucena, stojąca we Wsi Pątnówek.

Na poniedziałkowej uroczystości nie zabrakło mieszkańców gminy Miłkowice, władz powiatowych w osobach: Janiny Mazur Starosty Legnickiego, Krzysztofa Sowińskiego Wicestarosty, Jana Krawczyka Członka Zarządu Powiatu, Grzegorza Rogosa Sekretarza, władz Miłkowic: Dawida Stachury Wójta Gminy Miłkowice, Tadeusza Gładysza Przewodniczącego Rady Gminy Miłkowice, Leszka Dobrzynieckiego Kierownika Delegatury w Legnicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Jarosława Kmaka Sołtysa Pątnówka, przedstawicieli wydziałów Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy oraz jego jednostek organizacyjnych.

Odsłonięcia odrestaurowanej rzeźby św. Jana Nepomucena dokonali Starosta Legnicki Janina Mazur, Wójt Gminy Miłkowice Dawid Stachura, Konserwator Zabytków Leszek Dobrzyniecki. Figurę poświęcił ksiądz proboszcz Parafii Świętego Krzyża w Rzeszotarach Stanisław Kawzowicz.

Starosta Legnicki Janina Mazur w swoim wystąpieniu podczas uroczystości, opowiadając jak doszło do rozpoczęcia prac nad restauracją rzeźby i podsumowując osiągnięty efekt końcowy zwróciła się do zgromadzonych gości z podziękowaniem za ich zaangażowanie oraz prośbą- „Wszystkim, którzy się do tego przyczynili składam serdecznie podziękowanie. Jednocześnie w myśl słów Floriana Plita: „Miłość do regionu to doskonała droga do nauczania miłości Ojczyzny. Za to kształcenie pozostajemy odpowiedzialni przez Bogiem i historią” zwracam się do mieszkańców wsi Pątnówek o troskę o wygląd otoczenia Figury św. Jana Nepomucena.”

Odnowienie tej Figury to zbiorowy wysiłek i wydatek zainicjowany i wsparty organizacyjnie przez Radnego Jana Krawczyka, Zarząd i Radę Powiatu Legnickiego, Pracowników Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Legnicy, Sołtysa i Radę Sołecką Pątnówka oraz wsparty finansowo przez wójta Gminy Miłkowice. Program opracowany przez Konserwatora Dzieł Sztuki Pana Tomasza Filara zrealizowany został w 2017 i dokończony w roku bieżącym (wraz z zagospodarowaniem terenu.) Uroczystość odsłonięcia i poświecenia rzeźby właśnie teraz doskonale wpisuje się w ogłoszone przez Komisję Europejską na rok 2018 hasło- „Nasze dziedzictwo: tu przyszłość spotyka się z przeszłością.”, realizowane w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

 

Kim był Jan Nepomucen i dlaczego został świętym.

 

Jan Welflin, zwany też Janem z Pomuk, Nepomucenem lub Nepomukiem, żył w II poł. XIV stulecia w Czechach. We wczesnym dzieciństwie został cudownie uleczony dzięki modlitwom rodziców, którzy w podzięce ofiarowali go na służbę Bogu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został altarystą (opiekunem) katedralnym, a potem proboszczem św. Galla w Pradze. Z czasem został mianowany kanonikiem przy kolegiacie św. Idziego w Pradze i był wikariuszem generalnym archidiecezji praskiej. Bywał zapraszany na dwór królewski, rozstrzygał spory i uczynił wiele dobrego dla swoich wiernych. Niebawem został również spowiednikiem królowej Zofii. Jego śmierć owiana jest legendą, która głosi, że król Wacław zwrócił się do ks. Jana z żądaniem wyjaśnienia, z czego spowiadała się królowa. Ponieważ odmówił, został wtrącony do więzienia. Skazano go na tortury, a potem z rozkazu króla Wacława zrzucono z mostu Karola do Wełtawy. Legenda podaje, że w miejscu jego utopienia pojawiło się na wodach Wełtawy światło, które pozwoliło odnaleźć zwłoki, a na niebie zapłonęło pięć gwiazd. Prawdą jest, że ks. Jan został skazany przez króla Wacława, ale nie wiadomo, jaki dokładnie był tego powód. Na moście Karola w Pradze ustawiono w 1683 r. pierwszą figurę Nepomucena, choć kanonizowano go dopiero w 1729 r. Kult tego świętego rozpowszechnił się bardzo szybko w całej Europie. Ciało ks. Jana Nepomucena pochowano najpierw w kościele pw. Świętego Krzyża, a potem przeniesiono do praskiej katedry św. Wita, tam też ufundowano okazałą barokową konfesję. Św. Jan Nepomucen przedstawiany jest jako kanonik, z krucyfiksem ułożonym na przedramieniu. Uważany jest za patrona mostów, przepraw, opiekuna życia rodzinnego, orędownika dobrej spowiedzi, sławy i honoru. Proszono go również o obronę przed obmową, zniesławieniem i pomówieniem. Według tradycji ludowej był świętym, który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą. Dlatego figury św. Jana Nepomucena można spotkać jeszcze dzisiaj przy drogach w sąsiedztwie mostów, rzek, ale również na placach publicznych i kościelnych oraz na skrzyżowaniach dróg. Święty Jan Nepomucen, kapłan męczennik, odbiera cześć w Polsce, w dniu 21 maja.