Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Zarządu Powiatu.  Zanim jednak przystąpiono do realizacji porządku obrad Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, pozostali Członkowie Zarządu Anna
Rozmus i Grzegorz Gapski oraz Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń, Skarbnik Tadeusz Rasała, Sekretarz Grzegorz Rogos złożyli życzenia i podziękowania za dotychczasową pracę Pani Izabeli Studzińskiej - głównemu specjaliście w Referacie Administracyjnym, która obchodzi w tym miesiącu 40 lecie pracy zawodowej. Pani Iza od samego początku istnienia powiatu pracuje w strukturach starostwa powiatowego, a wcześniej pracowała między innymi w Urzędzie Rejonowym w Legnicy.   

Po tak miłym początku Zarząd Powiatu przystąpił do realizacji porządku obrad,  który obejmował między innymi analizę następujących materiałów na sesję Rady Powiatu Legnickiego i posiedzenia Komisji Statutowych:

 1. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego,
 2. sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2018r.,
 3. informacja dotycząca struktury bezrobocia w Powiecie Legnickim pod kątem realizacji projektów aktywizacji osób bezrobotnych,
 4. przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Legnickiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminów i sposobu rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Legnickiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego,
 5. rozpatrzenie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Współpracujemy