Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W legnickim Parku Bielańskim zostało posadzonych sześć dębów ku czci pomordowanych i poległych policjantów II RP. Uroczystość była częścią obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

W obchodach jubileuszu zorganizowanego przez Komendę Miejską Policji w Legnicy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku Oddział w Legnicy oraz VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy udział wzięli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, policjanci garnizonu dolnośląskiego, rodziny pomordowanych policjantów. Nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Legnickiego, który był reprezentowany przez Adama Babuśkę Starostę Legnickiego oraz Krzysztofa Sowińskiego Członka Zarządu Powiatu. Każdy nowo zasadzony dąb poświęcony jest pamięci jednego z sześciu bohaterów: asp. Michała Bukowskiego, post. Mariana Guły, post. Jana Jańczaka, asp. Jana Kraszewskiego, asp. Tomasza Lupy, post. Józefa Zabłockiego - pomordowanych policjantów II Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Foto. W. Obremski