Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

W dniach od 8 do 18 lipca br.  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy uczestniczyło w dziesiątej edycji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Dla szkoły i starostwa był to piąty wyjazd w ramach tej pięknej inicjatywy.

Grupa w składzie: nauczyciele, uczniowie, działacze  przez tydzień porządkowała cmentarz w Brzeżanach. Odpowiedzialnym za wyjazd, pobyt i działania tego zespołu był  Kazimierz Burtny. Przestawiamy poniżej relację jednego z uczniów - Adama Swatka -, który swój pobyt na Kresach  „ubrał” w słowa.  

Te dni spędzone na Kresach Wschodnich były wielką lekcją patriotyzmu oraz historii.

Oprócz sprzątania cmentarza udało nam się w dni wolne od pracy zwiedzić Lwów, Poczajów, Zbaraż oraz Krzemieniec.

W drodze do Brzeżan zatrzymaliśmy się by zapalić znicze oraz odmówić „Wieczne odpoczywanie” ku pamięci zmarłych mieszkańców Dawidowa i Gańczar.

Po przyjeździe do miejsca docelowego czekała nas ciężka praca na cmentarzu. W ruch poszły kosy spalinowe, sekatory, grabie. Do tego dodaliśmy nasze serca, które pragną utrwalenia pamięci przodków i historii Polski. Już pierwszego dnia pracy spotkaliśmy się
z przedstawicielami Urzędu Miejskiego, którzy wyrazili zadowolenie z naszego przyjazdu.
Na drugi dzień odwiedził nas włodarz miasta  Vladimir Yaroslavovich, który zamienił z nami kilka zdań oraz przekazał  prowiant, byśmy mieli siłę do dalszej pracy. Co dzień odwiedzała nas pani Halina - Polka, która mieszka w Brzeżanach -  przynosząc ze sobą zawsze coś pysznego do zjedzenia. Spotkaliśmy się również z miejscowym proboszczem Ks. Andrzejem Remieńcem.

Piątek z racji wspomnienia św. Ap. Piotra i Pawła wg. kalendarza juliańskiego był dniem,
w którym nie wypada wykonywać prac fizycznych, zatem postanowiliśmy spędzić go na zwiedzaniu i poznawaniu kultury. Zaczęliśmy od Muzeum Miejskiego, gdzie uczestniczyliśmy  w wystawie prac młodej, utalentowanej polskiej uczennicy Adrianny Pilarskiej, następnie zwiedziliśmy muzeum oraz poświęciliśmy czas na rozmowę z jego  dyrektorem, Adą oraz jej rodzicami. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie: zamku w Zbarażu, Krzemieńca oraz Poczajowa.

W niedzielę cały dzień poświęciliśmy na poznanie Lwowa. Po sumie w Katedrze Łacińskiej ruszyliśmy w piękne ulice i zaułki miasta. Zobaczyliśmy pomnik Adama Mickiewicza, ogromną Operę Lwowską, kościół Bożego Ciała i klasztor oo. Dominikanów, a obecnie greckokatolicką cerkiew Najświętszej Eucharystii, pomnik Nikifora, piękny rynek, kościół ormiański oraz Cmentarz Orląt Lwowskich.

W poniedziałek zostaliśmy przyjęci przez burmistrza Brzeżan na rozmowę, gdzie dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje szkolnictwo, jakie inwestycje są obecnie prowadzone
w mieście oraz o tym, co już udało się w mieście dokonać, wyremontować.

Kolejne dni upływały na ciężkiej pracy, lecz ulga spełnienia obowiązku patriotycznego ku pamięci zmarłych i świadomość tego, co udało się nam dokonać była tego warta. Moje wrażenia zakończę słowami Marszałka Józefa Piłsudskiego:

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.