W dniu 5 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 30 czerwca, które przedstawił Adam Babuśka starosta legnicki, a także informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za I półrocze 2019 roku. Podczas trwania obrad przyjęto sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021 za rok 2018.

Radni Powiatu Legnickiego głosowali nad uchwałami, w tym między innymi w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 3.4. budownictwo energooszczędne, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Legnickim a Powiatem Lubańskim w zakresie powierzenia zadania zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku wsparcia, a także zmian budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.