W budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyły się warsztaty szkoleniowe „7 dźwigni skutecznej profilaktyki”, które były adresowane do takich lokalnych podmiotów zaangażowanych w praktykę oświatową i politykę młodzieżową jak: samorządowcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, pracownicy wydziałów oświaty i zdrowia, aktywiści społeczni pracujący z młodzieżą, pracownicy OPS, Domów Kultury, ale także np. instruktorzy harcerscy, trenerzy sportowi, członkowie OSP, Policja, straż gminna. Głównym ich celem było zintegrowanie wszystkich osób działających na rzecz dzieci i młodzieży, ponad wszelkimi podziałami politycznymi czy wyznaniowymi w wspieraniu rozwoju i zapobieganiu problemom młodzieży w gminach legnicko-głogowskiego okręgu miedziowego w oparciu o model profilaktyki zintegrowanej. Uczestników warsztatów przywitał Starosta Legnicki Adam Babuśka.