Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

23 stycznia odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, przedstawiając porządek obrad. Sesję rozpoczęło sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał następnie Radnym sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Radni przeszli do głosowania nad następującymi uchwałami:

  1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
  3. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
  4. w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
  5. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Legnickiego.
  6. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Legnickiego.

Rada Powiatu podjęła również Uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Skarbnika Powiatu Legnickiego Tadeusza Rasały, który z dniem 27 lutego br. przechodzi na emeryturę.

Podczas Sesji na wniosek Starosty Legnickiego, Rada Powiatu podjęła także uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Powiatu Legnickiego, którym z dniem 28 lutego br. zostanie Pani Marta Płosińska.

Podczas Sesji Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił sytuację związaną z wykryciem ogniska ptasiej grypy w miejscowości Strupice.

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podsumowała udział w akcjach charytatywnych zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Fundację Studio Wschód z Wrocławia, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy wsparli te szczytne cele.