Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Starostwo Powiatowe w dniu 12 czerwca będzie nieczynne
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

23 stycznia odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, przedstawiając porządek obrad. Sesję rozpoczęło sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego. Starosta Legnicki Adam Babuśka przekazał następnie Radnym sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2019 r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Radni przeszli do głosowania nad następującymi uchwałami:

 1. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok.
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
 3. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 4. w sprawie skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.
 5. w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Legnickiego.
 6. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Legnickiego.

Rada Powiatu podjęła również Uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Skarbnika Powiatu Legnickiego Tadeusza Rasały, który z dniem 27 lutego br. przechodzi na emeryturę.

Podczas Sesji na wniosek Starosty Legnickiego, Rada Powiatu podjęła także uchwałę w sprawie powołania nowego Skarbnika Powiatu Legnickiego, którym z dniem 28 lutego br. zostanie Pani Marta Płosińska.

Podczas Sesji Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił sytuację związaną z wykryciem ogniska ptasiej grypy w miejscowości Strupice.

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podsumowała udział w akcjach charytatywnych zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Fundację Studio Wschód z Wrocławia, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy wsparli te szczytne cele.

Współpracujemy