Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj
Z okazji przypadającego 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w imieniu Władz Powiatu Legnickiego składamy wszystkim Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy, samorządowcom i osobom odpowiedzialnym za politykę zatrudnieniową życzenia zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych i awansów oraz wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu również, by Wasz trud przyniósł jak najlepsze efekty, a lokalny rynek pracy prężnie się rozwijał.

Bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka

Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń

Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur