Mając na uwadze zwiększone potrzeby mieszkańców Powiatu Legnickiego w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, co wynika ze stanu pandemii wywołanej epidemią koronawirusa, pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego odpowiadając na te potrzeby, dokonywać będą obsługi interesantów w dniu 12.06.2020r. w godz. od 800. do 1500 oraz wydłużenia czasu obsługi interesantów w dniach (piątki) 19.06.2020r. i 26.06.2020r. do godziny 1500.

UWAGA w dniu 12.06.2020r. kasa Starostwa będzie nieczynna, obsługa interesantów odbywać się będzie bezgotówkowo.