Dostawa płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni dotarła we wtorek 9 czerwca br. do Starostwa Powiatowego. Transport z Wrocławia do Legnicy zapewnili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W rozładunku sześciu palet płynów pomagali pracownicy Drogowej Służby Liniowej.

To kolejna partia środków do dezynfekcji przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na potrzeby powiatu legnickiego. 590 pojemników po 5l zostanie rozdysponowane na potrzeby instytucji użyteczności publicznej realizujących usługi ogólnospołeczne we wszystkich gminach powiatu. Potencjalnymi odbiorcami będą: zakłady opieki zdrowotnej, DPS, ŚDS, placówki oświatowo-wychowawcze, urzędy i inne podmioty, których działalność została przywrócona po zdjęciu obostrzeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.